• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 0898283510
    • Формуляр за връщане

     СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

      

     До Вера Валенти БГ ЕООД

     /името на търговеца/

     .гр. Русе , ул . Николай Здравков 18 ,  ЕИК 200058169

     /адрес, ЕИК/

     С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

     .......................................................... /описание на продукта/

     Стоката е поръчана на ......................

     Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

     Причина , поради която се отказвам от стоката ……………………………………………………

     .................................................................................../Име на потребителя/

     Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

      

     ...................                                                                             ..................................

     /Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

      

     Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

     14-дневният срок започва да тече от датата на:

     • сключване на договора – при договор за услуги;
     • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

     В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя.

      

   • Newsletter